28.04.2020

Stanovisko SANAGRA: Vláda by nemala ignorovať farmárov a potravinárov pri diskusii o budúcnosti sektora

Poľnohospodárska skupina SANAGRO, ktorá združuje 10 fariem na západe a strede Slovenska, plne podporuje kritický postoj farmárov a potravinárov ku krokom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Rada poľnohospodárskych podnikov a potravinárskych samospráv SR (ďalej už len RPPS  SR) je totiž znepokojená z postupu rezortu pri príprave kľúčového dokumentu - Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2020 - 2024 pre oblasť agropotravinárstva. “Nám ako prvovýrobcom sa prirodzene nepáči, že predstavitelia ministerstva neprizvali na rokovanie pri zostavovaní programového vyhlásenia všetky najdôležitejšie organizácie zo sektora, ktoré združujú zástupcov poľnohospodárov a potravinárov. Z nášho pohľadu to nie je logický a nájmä správny krok, najmä nie v čase, kedy bude nielen agrosektor, ale celá ekonomika Slovenska negatívne dotknutá šírením pandémie koronavírusu,” uviedol generálny riaditeľ SANAGRO Tomáš Kohút. 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Potravinárska komora Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Zväz Poľnohospodárskych družsiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (všetky združené v RPPS  SR) tak verejne vyjadrili nesúhlas s postupom a nové rezortné vedenie podrobili tvrdej kritike. Na základe programového vyhlásenia vlády sa totiž nastavuje proces smerovania celého odvetvia na Slovensku na najbližšie štyri roky. Podľa Tomáša Kohúta zo SANAGRA by malo byť samozrejmosťou, že predstavitelia ministerstva nastavujú rozvoj agropotravinárstva na základe vedomostí ľudí, ktorí v sektore pôsobia dennodenne už dlhé roky. 

Celý text o nespokojnosti agropotravinárov nájdete tu: http://www.sppk.sk/clanok/3229?start