O nás

Sme stabilná spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už od roku 2012. Zameriavame sa na oblasť prvovýroby v poľnohospodárstve a na Slovensku patríme medzi najväčších producentov v oblasti rastlinnej výroby.

Naším cieľom je obnoviť silu slovenských fariem, v čom nadväzujeme na tradíciu a priekopnícke myšlienky Samuela Jurkoviča – vizionára, ktorý založil prvú farmu na európskom kontinente a položil základy slovenského farmárčenia.

 

V súčasnosti dávame prácu 280 zamestnancom a naším zámerom do budúcnosti je vytvárať ďalšie pracovné miesta. Obhospodarujeme takmer 19-tisíc hektárov pôdy, na ktorých ročne vypestujeme 35-tisíc ton obilnín a olejnín, a ďalších 20-tisíc ton krmovín pre 4 000 kusov dobytka a 1 000 kusov oviec. Mesačne vyprodukujeme približne milión litrov kravského a 100-tisíc litrov ovčieho mlieka. Výrazným spôsobom tak prispievame k produkcii domácich potravín a nezávislosti Slovenska od dovozu zo zahraničia.

Počas svojej existencie sme investovali do modernizácie technológií fariem takmer milión eur.

Usilujeme sa vybudovať stabilné farmy, ktorých sila pramení zo súdržnosti – pretože tá je základným pilierom farmárstva.

Kontaktujte nás

Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky, ktoré nám môžete položiť prostredníctvom formulára alebo e-mailom.